GRADNJA


Kroz svoje postojanje tvrtka je izvela niz poslova uglavnom specifičnih zahtjeva i tako smo stekli dodatna znanja i opremu, od čega možemo izdvojiti Licencu Ministarstva kulture RH te mini bager Takeuchi TB 216.

Danas, osim manjih građevinskih poslova, možemo ponuditi gradnju po principu inženjeringa.

Tvrtkama u suradnji nudimo podršku u znanju i resursima.


Licenca Ministarstva kulture Republike Hrvatske

Dopuštenje za obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara i to izvođenje građevinsko-obrtničkih radova na nepokretnom kulturnom dobru.


Takeuchi TB 216


REFERENCE:

HRZ HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD – Pomoćni građevinski radovi u Providurovoj palači u Zadru – Pomoć pri arheološkim iskopima

TONIKOM d.o.o. i ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA – Sanacija pristaništa i rekonstrukcija (sanacija) pristupne rampe tvrđave sv. Nikole u kanalu sv. Ante u Šibeniku

MARE ARCTI d.o.o. – Montažna hala Šibenik – Izrada temelja montažne hale u Šibeniku

MARE ARCTI d.o.o. – Obiteljska kuća Šibenik – Izvođenje grubih građevinskih radova, konstrukcija je armirano-betonska

NOVOGRADNJA d.o.o. – Obiteljska kuća Betina – Izrada kamenih zidanih pročelja

UNEDO d.o.o. – Poslovni prostor Šibenik – Preuređenje poslovnog prostora u staroj gradskog jezgri

TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK – Tvrđava Sv. Mihovila, Šibenik – Završetak rekonstrukcije šetnice na vrhu tvrđave

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA – Tvrđava Sv. Nikole – Iskop i izrada drvene potporne konstrukcije za pronalazak kopnenih vrata

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA I DRUGIM ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE – PRIRODA – Crkvica Sv. Ante u kanalu Sv. Ante – Saniranje

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA – Tvrđava Sv. Nikole – Uklanjanje i uništavanje korova i raslinja s vanjske strane bedema

AQUATERM d.o.o. – Kolektor, Poreč – Izrada šahtova i postavljanje cijevi

AQUATERM d.o.o. – Kolektor, Jastrebarsko – Izrada šahtova i postavljanje cijevi

TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK – Tvrđava Barone – Izrada temelja za jarbole

GRAD DRNIŠ – Parkiralište – Izrada nogostupa i temelja rasvjetnih stupova na Trgu dr. Franje Tuđmana u sklopu parkirališta

KAMENI ZID d.o.o. – Dom kulture, Drniš – Izrada pristupne staze, sanacija betonskog zida, čišćenje kamene fasade

PRIVATNI INVESTITOR – Obnova stare kamene kuće i pomoćnog objekta, izrada fasade i sanacija propalih dijelova zida

KAMENI ZID d.o.o. – Utvrda Nečven – Rekonstrukcija kule u nacionalnom parku Krka

BEMIX d.o.o. – Plava plaža, Vodice – Izrada kamenog podzida i sunčališta na plaži ispod hotela Punta

MUZEJ GRADA ŠIBENIKA – Tvrđava Sv. Mihovila, Šibenik – Izrada i rekonstrukcija dijela šetnice na vrhu tvrđave

MUZEJ GRADA ŠIBENIKA – Tvrđava Sv. Mihovila, Šibenik – Nadogradnja parapetnog zida, tj. izrada krune zida priklesanim kamenom na južnoj kuli

TONIKOM d.o.o. – Tvrđava Sv. Nikole, Šibenik – Rušenje recentnih pregradnih zidova

GRANIT d.o.o. – Vile u Primoštenu – Oblaganje betonskog ogradnog zida benkovačkim nepravilnim pločama i fugiranje

PRIVATNI INVESTITOR – Izrada kamenog suhozida oko vinograda i maslinika, zidanje u mortu koji izvana nije vidljiv