PROJEKTIRANJE


Izrađujemo cjelovitu projektnu dokumentaciju, od definiranja zadatka, idejnog rješenja do razrade projekta.

Kroz sustav e-dozvola, u suradnji s javnopravnim tijelima, ishodujemo posebne uvjete i uvjete priključenja te u konačnici građevinsku dozvolu.


Glavni projekt sastoji se od više mapa odnosno projekata pojedine struke, ovisno o planiranom zahvatu. Za izgradnju obiteljske kuće glavni projekt najčešće sadrži sljedeće mape:

  • Arhitektonski projekt – mapa 1
  • Mehanička otpornosti i stabilnost konstrukcije (statika) – mapa 2
  • Vodovod i odvodnja – mapa 3
  • Elektrotehničke instalacije – mapa 4
  • Strojarske instalacije – mapa 5
  • Projekt racionalne uporabe energije i toplinske zaštite zgrade – mapa 6

Svi naši projekti podrazumijevaju i izradu 3D prikaza projektiranog stanja.

Prema zahtjevu Investitora izrađujemo Troškovnike radova.


Posebna pažnja posvećuje se izradi izvedbenog projekta kojim se razrađuju detalji, definiraju količine te radi ušteda u materijalu. Savjetujemo izradu izvedbenog projekta za svaki i malo ozbiljniji zahvat, jer kvalitetna razrada u fazi pripreme daje točnije procjene investicije i kvalitetniji troškovnik radova, racionalizira materijal, smanjuje pogreške u izvođenju, skraćuje vrijeme realizacije, u konačnici omogućuje pravovremeni uvid i kontrolu nad gradnjom i značajnu uštedu.


GALERIJA RADOVA